Kulkue Seinäjoki pridessä 2023

Syyskokous: Vihapuhe ei ole sananvapauden eettistä harjoittamista!

Maailmansotien tuhojen vuoksi vuonna 1948 julkaistussa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa luetellut ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, perustavanlaatuisia, jakamattomia ja luovuttamattomia eli ne koskevat jokaista ihmistä kaikkialla maailmassa täysimääräisesti kaikkialla aina ja poikkeuksetta. Julistuksen 30 artiklaa sisältävät olennaisimmat ihmisoikeudet, ja moni maa on sitoutunut niitä julistuksen pohjalta laadituissa kansainvälisissä sopimuksissa noudattamaan. Suomessa ihmisoikeuksia Lue lisää…