Turvallisemman tilan periaatteet ovat yhdistyksen toimintaa läpileikkaavasti ohjaava dokumentti, jonka tarkoituksena on luoda yhdistyksen toimintaan osallistuville turvallisempi tila. Periaatteet korostavat ihmisten kunnioittamista, omien etuoikeuksien tiedostamista sekä syrjimätöntä toimintaa.

Seuraavia turvallisemman tilan periaatteista noudatetaan Lakeuden Sateenkaari ry:n tapahtumissa, keskustelukanavissa sekä kaikessa toiminnassa.

 • Älä koske toiseen ilman lupaa ja kunnioita aina toisen henkilökohtaista tilaa ja rajoja.
 • Älä halvenna tai nolaa toista.
 • Älä käytä puheessasi tai toiminnassasi syrjiviä stereotypioita edes “ironisesti” tai “vitsillä”.
 • Älä oleta toisen seksuaalisuutta, sukupuolta, etnisyyttä, uskonnollista vakaumusta tai taustaa ulkonäön tai äänen perusteella.
 • Älä kysy muilta henkilökohtaisia asioita kuten sukupuolta, seksuaalisuutta, uskonnollista vakaumusta, päihteiden käyttöä tai perhesuhteita, ellet tunne ihmistä hyvin tai hän itse tuo niitä esille.
 • Älä käyttäydy tai puhu ableistisesti eli halvenna vamman tai terveydentilan perusteella.
 • Älä arvota muita tai heidän näkemyksiään kielioppisääntöjen tai ajatusten jäsentelyn mukaan. Kunnioita toisen puheenvuoroa riippumatta sen muodosta.
 • Älä oleta kaikkien olevan terveitä tai yhtä kykeneviä kuin sinä.
 • Ole kunnioittava ja sensitiivinen eli muut huomioon ottava, kun keskustelet aroista aiheista. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Pyri tunnistamaan etuoikeutesi (sukupuoli, uskonto, sosioekonominen tausta jne.) muihin toimijoihin nähden ja tiedosta se toiminnassasi.
 • Luo turvallinen olo ja tila vähemmistöille.
 • Jos loukkaat toista, keskustele tilanne läpi ja pyydä anteeksi.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Älä jaa yhdistyksen sisäisissä kanavissa käytyjen keskustelujen sisältöä ulkopuolisille.
 • Älä kerro eteenpäin luottamuksellisesti kerrottuja asioita äläkä riko kirjesalaisuutta. 

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilönä toimii Aisha Benahmed (aisha@lakeudensateenkaari.fi)

Ilmoita kokemastasi häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta anonyymisti lomakkeen kautta.